Scroll to top

Velvet Generation

vo vývoji, SK, 80 minút, kreatívny dokument, MP 12

Portrét súčasných mladých ľudí a obraz hľadania ich identity, hodnotového zakotvenia a miesta v spoločnosti na pozadí vznikajúcej ballroomovej subkultúry v Českej republike a na Slovensku.

Réžia: Ivana Hucíková
Námet: Ivana Hucíková, Igor Smitka
Kamera: Igor Smitka
Producenti: Jakub Viktorín, Monika Lošťáková, Lukáš Kokeš
Koproducenti: Simona Hrušovská

Účasť na pitchingoch, koprodukčných fórach a marketoch

Fipadoc 2021
Co-Production Forum

Krakow Film Festival 2021
CEDOC Market

IDFA Forum 2023
Producer´s Connection

East Doc Platform 2022
East Doc Market

Producenti

Koproducenti

Film bol podporený