Scroll to top

Velvet Generation

vo vývoji, SK, 80 minút, kreatívny dokument, MP 12

Portrét súčasných mladých ľudí a obraz hľadania ich identity, hodnotového zakotvenia a miesta v spoločnosti na pozadí vznikajúcej ballroomovej subkultúry v Českej republike a na Slovensku.

Réžia: Ivana Hucíková
Námet: Ivana Hucíková, Igor Smitka
Kamera: Igor Smitka
Producenti: Jakub Viktorín, Monika Lošťáková

Kontakt
Monika Lošťáková
monika@nutprodukcia.sk
+421 907 120 906

Producenti

Film bol podporený